Visi modeliai
Istorija
crazyboy1920

crazyboy1920

Greece, Athen
Statusas:
Sekimas
Sekėjai
Komentarai (5)
2019-12-19
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨★
¨¨¨¨¨¨¨¨¨*o*
¨¨¨¨¨¨¨¨*♥*o*
¨¨¨¨¨¨¨***o***
¨¨¨¨¨¨**o**♥*o*
¨¨¨¨¨**♥**o**o**
¨¨¨¨**o**♥***♥*o*
¨¨¨*****♥*o**o****
¨¨**♥**o*****o**♥**
¨******o*****♥**o***
****o***♥**o***o***♥ *
¨¨¨¨¨____!_!____¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨___2020___¨¨¨¨
2019-07-29
kiss
2019-07-08
And only a flock of white birds takes sorrow to heaven.
Sadness, sadness and trembling eyelashes, but only the past is not a pity...
2019-04-11
💋💋💋
2018-04-24
Кто ты, незнакомец?

Who are you, stranger?